Deze winkel maakt gebruik van cookies en andere technologieën, zodat we uw ervaring op onze sites kunnen verbeteren.

Internetbedrijf sinds 2013 (KVK 59144246 - Den Haag)

logo BITcv L & B logo    

Retour- en teruggavebeleid

Beste klant,

De tevredenheid van onze klanten is en blijft ons belangrijkste doel!

Al onze producten zijn origineel en van hoge kwaliteit, tegen de best mogelijke prijs / prestatie verhouding!

We streven naar een perfecte en snelle levering.

Met 37.000 items in ons magazijn kan echter altijd iets fout gaan.

We lossen dit snel en efficiënt op.

De klant moet duidelijk uitleggen wat er is gebeurd, anders duurt de afhandeling onnodig lang.

U hoeft ons geen foto's te sturen van wat u hebt besteld, omdat we deze informatie in ons systeem hebben. We vertrouwen de klant wanneer hij zegt dat het verkeerde artikel is ontvangen.

Wij waarderen eerlijke klanten!

In het kort komt ons retourbeleid neer op het volgende:

.

a) Het ontvangen product is een ander product als besteld door de koper (verkeerde product).

Wij verzoeken u om zo snel mogelijk en het liefst binnen 2 dagen na ontvangstdatum dit aan ons te melden.

Stuur de volgende 4 documenten als bijlage van een mailbericht naar lookandbuy@bitgcv.eu:

1) een copie van de bestelbevestiging of factuur.

2) een copie van de pickinglist (dat is de lijst waarop de verzendafdeling afvinkt wat er moet worden verzonden).

3) een foto van het ontvangen (en dus verkeerde) product, inclusief de BARcode van het product.

4) beschrijf in het kort het verschil tussen het ontvangen product en het product dat u verwacht en besteld had.

LET OP:

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag vragen wij u om dit binnen 2 dagen aan ons te melden en de hierboven genoemde 3 documenten als bijlage naar ons toe te sturen.
Na genoemde termijn loopt u de kans dat de claim niet meer in behandeling genomen mag worden.

> verkeerde producten moeten ALTIJD terug naar ons magazijn met een speciaal etiket dat deel uitmaakt van de instructies die u ontvangt naar aanleiding van de melding. In de meeste gevallen haalt een bode de verkeerde zending op bij de koper. Hier zijn voor de koper geen kosten aan verbonden.

> het product mag absoluut niet zijn gebruikt, de verpakking moet de originele verpakking blijven en geen sporen van beschadiging tonen.

> bij akkoordbevinding door onze controleafdeling ontvangt u de volledige aankoopsom inclusief de verzendkosten terug. Eventuele retour verzendkosten zijn voor onze rekening, die hoeft u derhalve niet te betalen.

.

.

b) Niet alles ontvangen

Wij verzoeken u om zo snel mogelijk en het liefst binnen 2 dagen na ontvangstdatum dit aan ons te melden.

Sporadisch komt het voor dat niet de hele bestelling is ontvangen. 

Stuur de volgende 4 documenten als bijlage van een mailbericht naar lookandbuy@bitgcv.eu:

1) een copie van de bestelbevestiging of factuur.

2) een copie van de picking(afvink-)list (dat is de lijst waarop de verzendafdeling afvinkt wat er moet worden verzonden).

3) Foto van het bijgevoegde etiket van de vervoerder.

4) Foto van de doos.

5) vermeld in de mail welk artikelnummer van de pickinglist ontbreekt (of indien hierop ontbrekend het artikelnummer zoals vermeld op de factuur).

LET OP:

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag vragen wij u om dit binnen 5 dagen aan ons te melden en de hierboven genoemde 4 documenten als bijlage naar ons toe te sturen.

.

.

c) Het bestelde product blijkt bij aanbieding door de pakketbezorger duidelijk te zijn beschadigd.

     (verpakking is duidelijk zwaar beschadigd)

> weiger de ontvangst en maak een foto van het beschadigde pakket, controleer zonodig ook de inhoud van uw bestelling op beschadiging.

> lees verder op de pagina Garantie & Klachten voor verdere instructies.

.

.

d) Het bestelde product blijkt bij uitpakken beschadigd of defect.

     (verpakking is NIET beschadigd)

Wij verzoeken u om zo snel mogelijk en het liefst binnen 2 dagen na ontvangstdatum dit aan ons te melden.

Wacht onze instructies af hoe verder te handelen EN stuur in geen geval het ontvangen pakket terug naar ons retouradres.

Uitleg van de afhandelingsprocedure voor transportschade meldingen

Onze afdeling Aftersales is de brug tussen onze klanten en onze specialisten, zoals op de afdeling Schade, Logistiek, Garantie, Boekhouding en Juridische Zaken. 
Het aanmelden ten behoeve van het vooronderzoek
Meldingen die wij doorspelen naar deze afdelingen worden doorgaans binnen 2-3 werkdagen aan ons teruggekoppeld met de nodige instructies voor u als klant.
Daarvoor openen wij een incidenten (klanten)-dossier in onze computersystemen, de toegangscode (of dossiernummer) is de 9 hoofdletterige bestelreferentie, die je terugvindt op de door ons aan u gestuurde factuur.
Om die reden kunnen aanmeldingen voor incidenten (of issues zoals wij dat intern noemen) nooit plaatsvinden via Whatsapp (+31-6 246 09 171) en ook niet telefonisch. De Whatsapp software is geïnstalleerd op onze computersystemen en is niet geïntegreerd met ons klanten-dossier systeem, om die reden is het niet mogelijk ons telefonisch te benaderen. Dat werkt technisch gewoonweg niet, wij kunnen niet telefonisch antwoorden.
Indien u desalniettemin een Whatsapp bericht stuurt naar genoemd telefoonnummer, zal onze manager die beantwoorden met het verzoek ons een emailbericht te sturen (emailadres: lookandbuy@bitgcv.eu). 
De  schade-afdeling heeft de volgende 5 documenten (lees: foto's) nodig waarmee onze collega´s de aanmelding kunnen doen bij de verzekering.
---
1) Foto van de buiten verpakking (inclusief bubbeltjesplastic).

2) Foto van de open verpakking waarop de bescherming te zien is. (piepschuim, bubbeltjes papier, karton, plastic, etc.)

3) Foto van het transport (barcode) etiket van de vervoersdienst
, een en ander in verband met mogelijke schadeclaims richting transporteur.

4) Foto´s van de beschadiging.

5) Foto van de lijst met de ingepakte bestelling met stempels en/of parafen van de inpakker.
   
Stuur deze 5 documenten als bijlage van een mailbericht naar lookandbuy@bitgcv.eu.
---
Het vervolgtraject
Nadat wij van Aftersales deze kwestie hebben aangemeld bij Logistiek krijgen wij doorgaans binnen 3 werkdagen instructies voor de volgende stappen. Als Logistiek geen extra informatie nodig heeft, zullen zij een bode (meestal van TNT) opdracht geven met u telefonisch een ophaalafspraak te maken.
U ontvangt van de bode meestal via email de in te vullen documenten, van ons ontvangt u eveneens via email altijd een barcode retouretiket, dat u op de verpakking dient te plakken. De bode scant deze barcode en neemt het retourpakket mee.
Wij vragen u ons een mailbericht te sturen met een kopie van dat ingevulde door u ontvangen document in bijlage.
In geval van problemen onderweg kunnen wij sneller helpen oplossen via onze afdeling Logistiek.
Na ongeveer één week of binnen 10 werkdagen zullen de retouren zijn aangekomen in ons centrale magazijn in Valencia.
De afdeling Logistiek heeft van ons inmiddels de opdracht ontvangen wat er moet gebeuren met de retourzending.
Het product wordt gecheckt op de meldingen en de resultaten van het vooronderzoek en vervolgens ontvangen wij de instructies voor het vervolgtraject zoals hierboven in het kort is omschreven.
Het lijkt allemaal omslachtig, maar elke stap dient de nauwkeurigheid die wij betrachten om klanten zo correct mogelijk te helpen, zonder te veel of liefst geen discussies achteraf.
Dan zijn wij tevreden en dan is onze klant tevreden. Wij zijn er immers om u te helpen.

LET OP:

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag vragen wij u om dit binnen 2 dagen aan ons te melden en de hierboven genoemde 5 documenten als bijlage naar ons toe te sturen.

defecte producten moeten ALTIJD terug naar ons centrale magazijn in Valencia (Spanje) met een speciaal etiket dat deel uitmaakt van de instructies die u ontvangt naar aanleiding van de melding. 

> indien het bestelde product bij het uitpakken beschadigd of defect is, gebruik het product dan niet. Stuur het product bij voorkeur in de originele verpakking terug en voorkom sporen van beschadiging.

> bij akkoordbevinding door onze controleafdeling ontvangt u 100% van de aankoopsom inclusief de verzendkosten terug. Eventuele retourverzendkosten zijn voor onze rekening, die hoeft u derhalve niet te betalen.

WANNEER BETAALT Look & Buy Europe GEEN 100% VAN DE PRODUCTWAARDE TERUG?

- Wanneer het product duidelijke tekenen vertoont van foutief gebruik of ongerechtvaardigde schade, of aankomt in slechte staat; 

- Wanneer het product wordt geretourneerd zonder de verpakking, met een beschadigde verpakking, of met transportlabels die de verpakking onbruikbaar maken - 50% van de productwaarde zal in mindering worden gebracht als dit te wijten is aan de consument

- wanneer het product geretourneerd wordt met ontbrekende delen of accessoires, of als de incidentbeschrijving onecht is - het product zal niet worden terugbetaald.

Erg belangrijk: er worden geen terugbetalingen gedaan voor aan Look & Buy Europe geretourneerde producten die geen gebreken hebben of waarvan de incidentbeschrijving onecht is. Ze worden opgeslagen in ons magazijn en u ontvangt een melding. U moet 7 dagen na ontvangst van deze melding bevestigen dat u wilt dat de producten teruggezonden worden naar uw adres nadat u voor de verzendkosten heeft betaald. Indien we geen bevestiging of betaling ontvangen binnen 7 dagen, zullen de producten worden vernietigd in een containerpark.

WANNEER WORDT HET GELD TERUGGESTORT?

Als de koopwaar is ontvangen in onze magazijnen, en na controle van de status ervan, zullen we doorgaan met restitutie van het bedrag naar het door koper in herroepingsformulier genoemde bankrekening. Houd in gedachten dat het restitutieproces enkele weken kan duren om de ontvangen koopwaar te evalueren.

.

.

e) Herroeping (van nieuwe onbeschadigde en ongebruikte producten):

(deze procedure geldt alleen voor onbeschadigde EN ongebruikte producten die weer als nieuwe outlet kan worden aangeboden)

(deze procedure geldt dus NIET voor beschadigde en/of defecte en/of reeds gebruikte productenvolg hiervoor procedure d) !!!)

ZOALS VERMELD OP DE BESTEL-BETAAL-PAGINA van de webshop komen enkel tot een maximum van 2 van hetzelfde soort artikelen (bijv. zonnebrillen, horloges en vergelijkbare artikelen) in aanmerking voor terugsturen op basis van de 14-daagse bedenktijd.

U (de consument oftewel klant) heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per email) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (klik hier), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden via email voordat de herroepingstermijn is verstreken.

OPGELET: bij bestelling van meer dan één exemplaar van de zelfde categorie producten, komt maar één exemplaar in aanmerking voor de herroepingsregel. Een categorie is bijvoorbeeld ´horloges´, ´sieraden´, ´kleding´, ´schoenen´. 

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De verzendkosten van de goederen komen voor uw rekening

Ons retouradres: [zie hieronder bij TERUGZENDEN VAN PAKKETTEN

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Ook retournering van verzegelde audio- en video-opnamen en verzegelde computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken is uitgesloten (verzegeling is verbroken als het installatieprogramma voor het besturingssysteem geactiveerd is)." 

BEDENKTERMIJN 

- De bedenktermijn is wettelijk minimaal 14 dagen, onze webwinkels hanteren een bedenktermijn van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat lopen de dag nadat de consument álle artikelen uit de bestelling heeft ontvangen. 

Tijdens de bedenktermijn kan de consument zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. 

Tijdens deze termijn kan de consument de overeenkomst dus 'ontbinden' of 'herroepen'. 

Ontbinden is niet hetzelfde als retourneren. Het gaat erom dat de consument binnen de termijn aan de webwinkel ondubbelzinnig kenbaar maakt dat hij van de aankoop afziet, dit mag gedaan worden via lookandbuy@bitgcv.eu.  

De consument kan niet verplicht worden de retour vooraf aan te melden. De consument moet er ook voor kunnen kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient de klant dus de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst, met bewijs van verzending, op aanvraag via email te verstrekken indien de retourzending niet op ons retouradres is aangekomen.. 

De consument heeft ook de mogelijkheid om de retour vooraf aan te melden (bijvoorbeeld door het formulier te mailen via lookandbuy@bitgcv.eu). 

Vanaf het moment dat de consument heeft laten weten van de koop af te zien, heeft deze vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. 

Dus: indien de consument op de laatste dag van de bedenktermijn aan de herroepingsmededeling uitreikt, heeft deze vervolgens nog een 14 dagen om te retourneren. 

- Zodra de webwinkel een schriftelijke mededeling van herroeping ontvangt, is zij verplicht deze ook te bevestigen (per mail). 

HET HERROEPINGSFORMULIER 

- Een melding kan bijvoorbeeld gedaan worden door het invullen en toezenden van het Europees modelformulier voor herroeping.

Het Europeesmodelformulier kunt u hier vinden: 

[https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/reglementen/Modelformulier_voor_herroeping.docx

WAARDEVERMINDERING BIJ BESCHADIGING EN GEBRUIK (ANDERS ALS VOOR EEN TEST)

- Tijdens de bedenktermijn kan men de producten beoordelen en testen zoals je bijvoorbeeld in de winkel zou doen of deze behouden. 

Indien de consument verder gaat dan nodig is voor deze beoordeling, mag de webwinkel de waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te storten bedrag.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van (mobiele) airconditioners en andere klimaatregelingsapparatuur zoals gas- en elektrische kachels, gasfornuizen en gas- en elektrische kookplaten en alle barbeque apparatuur. Alle hiervoor genoemde apparatuur mag niet zijn gebruikt als de koper ze als nieuw wenst te retourneren. Hiervoor genoemde (gedurende testen gebruikte) apparatuur wordt niet geaccepteerd. Dit heeft ondermeer te maken met de ingebouwde veiligheidssystemen. Voor computer- en gelijkgestelde elektronica apparatuur geldt dat na installatie van het besturingssysteem deze niet meer in aanmerking kan komen voor retourzending in het kader van de bedenktijd (retourzending van dergelijke apparatuur kan dan enkel in geval van transportbeschadiging en/of defecten vallend onder garantie, in deze gevallen wordt de apparatuur altijd gratis opgehaald door een bode van een transportbedrijf)

Een handige stelregel is bedenken wat je in de fysieke winkel met het product zou kunnen doen.

In een fysieke winkel kun je geen koffie zetten met een koffieautomaat en geen wasje draaien in de machine. Ook kun je zogenaamde blister-verpakkingen van bijvoorbeeld batterijen niet openen of kun je geen kroket bakken in de friteuse of bij een ontvangen computer deze installeren waardoor je feitelijk de verzegeling verbreekt (geldt ook voor laptops en gelijkgestelde apparatuur). Als je een product voor meer gebruikt dan noodzakelijk is om te bekijken wat je er mee kunt doen, dan levert dit een waardevermindering op. De verkoper mag deze kosten bij jou in rekening brengen. Dat is niet meer dan terecht. Tip: ga ook voorzichtig met de verpakking om en houd er rekening mee dat de verkoper het product weer kan verkopen.

> Graag terugsturen met originele verpakking indien dat redelijkerwijs mogelijk is. 

De consument dient voorzichtig om te gaan met de producten en mocht er schade zijn ontstaan, kan de consument mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering die daardoor is ontstaan. 

Beschadigde produkten (bijvoorbeeld tijdens transport, zie punten c) en d)) zullen via een aparte (schadeverzekerings-) procedure worden teruggehaald door een door ons aangewezen bode. 

TERUGBETALINGSTERMIJN 

Wij betalen het gehele aankoopbedrag (onder aftrek van verzendkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen terug na controle, goedkeuring en administratieve verwerking van het geretourneerde product. De webwinkel mag echter wachten met terugbetaling totdat de producten zijn ontvangen, of tot het moment dat de consument aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd. 

- De webwinkel doet de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de aankoop heeft gedaan (voor zover technisch mogelijk). 

WANNEER U RETOUR ZENDT

- De kosten voor verzending zijn voor rekening van koper. 

.

TERUGZENDEN VAN PAKKETTEN

Wij vragen u voor een snelle retourafhandeling om bij het retourneerpakket altijd de volgende 2 documenten mee te sturen:

(stuur deze 2 documenten óók als bijlage van een mailbericht naar lookandbuy@bitgcv.eu):

1) een copie van de bestelbevestiging of factuur.

2) het volledig ingevulde herroepingsformulier (het opgeven van een reden van retour is echter niet verplicht). Het herroepingsformulier kunt u hier downloaden.

----------------------------------------------------------------------------------

Het retouradres voor pakketten is:

Look & Buy Europa - España

C/ Langreo No 4, 10A

03502

Benidorm (prov. Alicante)

Spanje

----------------------------------------------------------------------------------

(Bovenstaande retouradres geldt dus NIET voor beschadigde en/of defecte en/of reeds gebruikte producten)

LET OP:

Retouren naar het administratieadres Zalkerbos 26 in Zoetermeer kunnen niet worden verwerkt, omdat er geen technische dienst aanwezig is om retouren te onderwerpen aan controles en ze vervolgens door te sturen naar een logistieke afdeling. Het kantooradres is geen retouradres.

Producten die (desondanks toch) naar bovengenoemd adres worden geretourneerd zullen als niet aangekomen te moeten worden beschouwd omdat aanwezig kantoorpersoneel niet geauthoriseerd is retouren aan te nemen en te verwerken. Deze producten worden derhalve aangeboden aan recycling.

Bovendien is het kantoor gesloten zolang de Nederlandse overheid in verband met Corona besmettingen dringend aanbeveelt dat in Zuid-Holland onze collega's van huis uit werkzaamheden dienen te verrichten.

.

Uitzondering voor verzegelde producten

 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling na levering niet verbroken is bij producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne. Ook retournering van verzegelde audio- en video-opnamen en verzegelde computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken is uitgesloten (verzegeling is verbroken als het installatieprogramma voor het besturingssysteem geactiveerd is). Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen vanaf 6,95 per pakket  (afhankelijk van afmetingen en gewicht van het pakket), raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@lookandbuy-europe.shop. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

.

.

f) Hoe goederen met fabricagefouten retourneren (garantiekwestie)?

Look & Buy Europe geeft een uitzonderlijke gratis ophaalservice voor producten met fabricagefouten. 

Stap 1

Stuur een mailbericht naar lookandbuy@bitgcv.eu, onder vermelding van de 9 hoofdletterige bestelreferentie. Beschrijf zo goed mogelijk wat mankeert aan het ontvangen product.

Stap 2

Look & Buy Europe bestudeert de klacht via het ontvangen mailbericht en zal binnen 48 uur een mailbericht terugsturen met daarin beschreven de te volgen procedures.

Stap 3 (het terugsturen of het laten ophalen van het pakket)

Bereid het pakket in optimale conditie voor en presenteer alle defecte producten in (een) grote kartonnen doos(dozen). Onthoud dat de originele dozen - indien redelijkerwijs mogelijk - van de producten zelf intact dienen te arriveren, zonder stickers of schade. Daarom is het essentieel om kartonnen dozen te verstevigen en ze goed dicht te plakken.

Plak het label dat ons systeem voor afdrukken genereert en dat u via mail van ons ontvangt, op ieder pakket. Vergeet niet om dit label (welke het RMA nummer bevat in verband met uw ophaling, het pakketnummer en een identificatiebarcode) te printen en plakken op elk pakket.

De garantie dekt fabricagefouten en dekt in geen geval slijtage of misbruik. We zullen alleen het geld retourneren van de producten die een fabricagefout hebben, dus u dient de producten die tekenen van slijtage of schade vertonen goed te inspecteren. 

In het geval van een beschadigde verpakking zal waardevermindering in rekening worden gebracht. Daarom is het belangrijk dat u de teruggestuurde waar goed weet te beschermen met een extra kartonnen doos, om de eigen verpakking van het product niet te beschadigen.

Stap 4

Als de producten eenmaal zijn ontvangen, zal de garantieafdeling elk van hen analyseren en als ze eenmaal allemaal zijn geverifieerd, zal een reparatie of indien niet mogelijk vervanging of indien dit ook niet mogelijk is doordat het product uit voorraad is, een retourbetaling worden gedaan, waar nodig. De betalingen zullen worden gedaan via de weg zoals die door ons zijn ontvangen. Het proces van controleren en terugbetalen van de koopwaar kan enkele weken in beslag nemen vanaf het moment van ontvangst in het magazijn.

> Neem in gedachten, dat afhankelijk van het product, de fabrikant altijd eerst de gelegenheid moet krijgen het defect aan het product te herstellen. Hiervoor krijgt de fabrikant 30 dagen de tijd, na ontvangst van het geretourneerde product in ons magazijn. Een gerepareerd product wordt zonder kosten voor de koper weer naar de koper terug gezonden.

***

The European Commission provides for an Online Dispute Resolution Platform, which you can access here: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Please see the following link for the nationally appointed Alternative Dispute Resolution bodies contact details: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

keyboard_arrow_up